Digitale Buddies

happy-seniors_resize
Aanleiding
Toenemende eenzaamheid onder ouderen

Opdrachtgever
Gemeente Utrecht
Wat
Een innovatieve, gepersonaliseerde aanpak waarbij studenten aan ouderen digitale vaardigheden aanleren en tegelijkertijd het levensverhaal van ouderen vastleggen
Essentie
De oudere vertelt, de student helpt: het levensverhaal van de ouderen biedt studenten een opening om samen achter de computer te kruipen en de ouderen te laten zien wat computers en Internet ook aan hen te bieden hebben.
Doel
Het programma wordt ingezet om eenzaamheid bij mensen ouder dan 75 jaar te verminderen. Hun gezondheid te verbeteren en hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij, te vergroten.

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem. Door samen met studenten aan de hand van het levensverhaal van de oudere aan de slag te gaan met digitale vaardigheden, wordt de leefwereld van de ouderen vergroot.

De ouderen hebben regelmatig contact met de student, leren hoe de digitale wereld in elkaar steekt én de vaardigheden die ze daarin opdoen zijn bovendien betekenisvol en relevant voor ze omdat ze zien dat Google en YouTube juist ook hen iets te bieden hebben. Gedurende de bijeenkomsten wordt alle informatie verzameld en krijgt hun levensverhaal vorm in beeld en geluid. Dit geeft de ouderen een mooi overzicht van hun eigen verhaal.

In samenwerking met de lokale partners KlikStart en Bartholomeus Gasthuis wordt in Utrecht in het najaar van 2016 een Proeftuin georganiseerd voor Digitale Buddies.

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Suzanne van der Geest

Volgend Project Vorig Project