Geweldige Wijk

Opdrachtgever
Gemeenten
Wat
Een wijkgerichte aanpak die via armoedeverlichting werkt aan gezondheidsbevordering in kansarme, lage SES gezinnen.
Middelen
Een digitaal platform voor de wijk, een interventie voor armoedeverlichting (informeel wijknetwerk waarbij de 80% met wie het goed gaat -op basis van sociale overwaarde- de 20% lage SES gezinnen ondersteunt), een interventie voor versterking van de mentale fitheid als opmaat naar gezondheidsbevordering, training van lokale professionals en kwartiermaker, proces- & impact monitoring én communicatieve ondersteuning.
Essentie
Het programma zorgt ervoor dat lage SES gezinnen met gerichte (informele) ondersteuning vanuit de buurt, gemotiveerd en met een hogere slagingskans deel kunnen nemen aan lokale programma’s voor gezondheidsbevordering.

Gemeenten staan –ten gevolgen van de decentralisaties- voor forse uitdagingen bij de herinrichting van het sociale domein. Tegelijkertijd ligt er een uitdagende opdracht voor het verkleinen van gezondheidsachterstanden. Hollandsch-Welvaren kiest voor het slim verbinden van beide integrale beleidsopgaven en vertrekt daarbij vanuit de kansarme, lage SES gezinnen en hun directe leefomgeving (wijk/buurt). Het resultaat hiervan is het programma Geweldige Wijk. Geweldige Wijk ondersteunt gemeenten bij het verkleinen van gezondheidsachterstanden en draagt bij aan gezondheidsbevordering.

Kernvisual Geweldige Wijk[4][1][2][4][2]

Het programma ondersteunt Toos met 2 interventies de stap naar gezondheidsbevordering te maken.

Wil je meer weten over Geweldige Wijk? Neem contact op met Carin Cuijpers: 06 139 52 006

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met:

Carin Cuijpers

Volgend Project Vorig Project