Over ons

Over ons

Hollandsch-Welvaren is een sociaal-commerciële onderneming, gericht op effectieve communicatie. Wij helpen publieke organisaties met de invulling van doelstellingen en communicatieactiviteiten op het gebied van sociale vraagstukken zoals opvoeding, gezondheid en economisch welzijn. We zetten in op preventie en de bevordering van gezond gedrag in de breedste zin van het woord. Hierbij willen we niet alleen informatie uitdragen maar juist de nadruk leggen op interactie met de doelgroep. Wij stellen mensen in staat om goed geïnformeerd en gemotiveerd, eigen gezonde keuzes te maken.

Wij bieden een tweeledig format:

  • praktische tools (bouw en beheer van website en mailservers, volledig contentbeheer op diverse websites en social media, ontwerp en levering van on- en offline communicatiematerialen)
  • kennis-inhoudelijke input (het proactief inzetten en delen van onze kennis en ervaring met betrekking tot diverse sociale, maatschappelijke en gezondheidsbevorderende thema’s voor doelgroepgerichte acties)
Bas Moreu
directeur
  André Janssen
commercieel directeur
Danya Verrips
support manager
 Heleen-Folgering-9813 copy Heleen Folgering
content manager