Preventie en voorlichting

Preventie en voorlichting

Voorkomen is beter dan genezen. Waar we kansen zien in gezondheidsvoorlichting initiëren we nieuwe projecten, brengen partijen bij elkaar en adviseren we over de te bewandelen strategie. Naast deze adviesfunctie onderzoeken we met onze klanten de mogelijkheden binnen vaste beleidskaders en geven we preventiedoelstellingen kleur. Dit vertalen wij door naar een heldere communicatiestrategie.

Op dit moment werken we o.a. aan het creëren van bewustzijn over de rol van ouders in het Sportplezier van kinderen. Dit doen wij op basis van de positieve psychologie ontwikkeld door het Trimbos-instituut. We brengen betrouwbare en valide opvoed- en opgroei informatie voor het Centrum voor Jeugd en Gezin in samenwerking met onze kennispartners.