Missie & Visie

Missie & Visie

Missie

Wij willen dat iedere Nederlander regie kan nemen over zijn eigen gezondheid en geluk.

Visie

Bij Hollandsch-Welvaren staan mensen centraal! Het gaat om ouders, pubers, kinderen, buurtgenoten. Mensen zoals jij en ik. Die allemaal gezond en gelukkig willen zijn. Dat is ons vertrekpunt. Goed geïnformeerde en gemotiveerde mensen kunnen hun eigen gezonde keuzes maken. Met onze programma’s vergroten we kennis en vaardigheden, motiveren we mensen zelf de regie in handen te nemen en leveren we een bijdrage aan hun vitaliteit. Dat maakt gezonder én gelukkiger!

Wij geloven in de kracht van de positieve aanpak en preventie. Maatschappelijke uitdagingen benaderen wij altijd vanuit de positieve gezondheid. Wij laten ons inspireren door grote denkers en doeners, we zijn deskundig en goed geïnformeerd. Dit geeft ons de basis om innovatief te denken én te handelen.

Samenwerking maakt alles sterker, daarom maken we actief verbinding met andere bevlogen organisaties die onze waarden delen. Het maakt onze oplossingen beter en tegelijkertijd vergroten we het draagvlak. We zijn doeners, leren en verbeteren continu terwijl we vooruitgang boeken. We zijn zelfkritisch op efficiency en effectiviteit, want we werken met publieke middelen. Impact realiseren wij door onze projecten te laten aansluiten op de bestaande faciliteiten en programma’s. We kennen ze goed maar laten ons nooit beperken bij de ontwikkeling van onze oplossingen.