Sociaal Betrokken

Sociaal Betrokken

Sinds 2006 zijn wij een sociaal ondernemer. Maatschappelijke uitdagingen zijn bij ons het vertrekpunt. Van daaruit gaan we nadenken over innovatieve oplossingen, praten we met de doelgroep, voeren we ons ideeën daadwerkelijk uit en monitoren de impact van onze diensten en programma’s. Het gaat ons niet om hoeveel geld we hieraan kunnen verdienen, maar hoeveel positieve impact we creëren.

Sinds 2015 zijn we erkend sociaal ondernemer als lid van Social Enterprise NL. Wij zijn aangesloten bij partijen die ook gaan voor maatschappelijke impact: de Alliantie GezondheidsvaardighedenAlles is GezondheidNPHF Federatie voor Gezondheid en de Social Impact Factory Utrecht.

social_enterprise

Social enterprises… zijn voorlopers op weg naar een gezonde economie. Ze streven naar maatschappelijke winst en niet alleen de hoogste financiële winst.”

allesisgezondheid

Alles is gezondheid… is het Nationaal Programma Preventie waarin partijen afspraken maken en gezamenlijk acties ondernemen die een beweging op gang brengen. Een beweging die leidt tot een gezonder en vitaler Nederland.”

logo-alliantie

De Alliantie Gezondheidsvaardigheden… is een netwerk dat bestaat uit organisaties, instellingen of bedrijven die zich inzetten voor het bevorderen van gezondheid of het voorkomen van ziekten bij mensen.”

logo

“Onder de slogan ‘van nazorg naar voorzorg’ werkt de NPHF Federatie voor Gezondheid aan het verkennen en realiseren van een toekomstbestendig zorgstelsel met (positieve) gezondheid als kernthema. De federatie bestaat uit zo’n 50 kennisinstituten, beroepsverenigingen, fondsen en brancheorganisaties die zich inzetten voor o.a. gezondheidsbevordering.”

social impact factory

De Social Impact Factory… is het platform waar gevestigde organisaties uit het hele land, sociaal ondernemers uit de stad en initiatieven uit de wijk samen ondernemende en innovatieve oplossingen bedenken voor maatschappelijke en ecologische uitdagingen.”.”