Privacyverklaring

Hoe gaan wij om met jouw privacy

Hollandsch-Welvaren hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke gegevens van onze relaties en de gebruikers en bezoekers van deze website. Die informatie we verzamelen, wordt dan ook uiterst zorgvuldig behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons strikt aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Wij zijn verantwoordelijk voor het beschermen van jouw privacy altijd, in alle situaties, zo veel mogelijk en zo ver als redelijkerwijs van ons kan worden verwacht. De informatie die wij over je verzamelen als je ons platform bezoekt, contact met ons opneemt of zaken met ons doet, wordt alleen gebruikt om je de best mogelijke service te kunnen bieden.

In onderstaande verklaring leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe en waarvoor we die gebruiken/bewaren en wat jouw rechten en mogelijkheden zijn ten aanzien van die gegevens. Voor vragen of opmerkingen over ons privacy- en cookiebeleid kunt je altijd contact met ons opnemen.

Onze gegevens

Hollandsch-Welvaren, gevestigd aan Phoenixstraat 4
2011 KC Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Phoenixstraat 4
2011 KC Haarlem
023 2049351
www.hollandsch-welvaren.nl

Bas Moreu is de Functionaris Gegevensbescherming van Hollandsch-Welvaren. Hij is te bereiken via info@hollandsch-welvaren.nl

Jouw gegevens

Persoonsgegevens die wij verwerken
Hollandsch-Welvaren verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Gegevens over je activiteiten op onze website
 • Gegevens over je surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@hollandsch-welvaren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Hollandsch-Welvaren verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van je betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Hollandsch-Welvaren analyseert je gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Hollandsch-Welvaren volgt je surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Hollandsch-Welvaren verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Hollandsch-Welvaren neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Hollandsch-Welvaren) tussen zit.
Hollandsch-Welvaren gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: MS Office, Google Drive en Gmail.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hollandsch-Welvaren bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie: persoonsgegevens
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Categorie: personalia
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Categorie: adres
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Categorie: overig
Bewaartermijn: 18 maanden
Reden: Service, contact en aftersales

Delen van persoonsgegevens met derden

Hollandsch-Welvaren verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hollandsch-Welvaren. Tot slot heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot:

• inzage
• correctie
• verwijdering
• gegevensoverdraging van je persoonsgegevens
• intrekking van je toestemming
• bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens
sturen naar info@hollandsch-welvaren.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone oftewel de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hollandsch-Welvaren wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hollandsch-Welvaren neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@hollandsch-welvaren.nl

Gebruik van “cookies”

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Wij gebruiken alleen cookies om je een “snelle start” te geven wanneer je weer een bezoek aan onze site brengt. Onze cookies zijn absoluut onschuldig en ongevaarlijk! Op deze site worden geen persoonsgegevens verwerkt of opgeslagen in cookies.

Hollandsch-Welvaren gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt zich afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Webstatistieken

Deze site maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Links naar andere sites

Deze site kan links bevatten naar andere websites. Houd er rekening mee dat wanneer je klikt op een van die links, je deze site mogelijk zult verlaten en een andere website gaat bezoeken die niet van ons is. Deze sites kunnen onafhankelijk van ons informatie verzamelen over u en wij raden je aan de privacyverklaringen van deze gelinkte sites (indien niet de onze, en/of beheerd door ons) te lezen, want hun privacy beleid kan afwijken van het onze.

Disclaimer

Hoewel dit platform er alles aan doet om de privacy van gebruikers en absolute discretie te bewaren, moeten we wellicht persoonlijke informatie openbaar maken wanneer dat wettelijk verplicht is en waarin we een goed vertrouwen hebben om te geloven dat een dergelijke handeling nodig is om te voldoen aan een lopende gerechtelijke procedure, een gerechtelijk bevel of juridische proces dat wordt gevoerd in verband met onze website.

Wijzigen van het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat het privacy- en cookiebeleid van ons platform in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Wij adviseren je dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzingen zijn doorgevoerd. Als deze wijzigingen zeer ingrijpend van aard zijn, zullen wij ervoor zorgen dat deze op een duidelijke en opvallende manier gecommuniceerd worden.
Als je na het lezen van deze informatie vragen hebt, aarzel dan niet ons even te bellen of te mailen. We helpen je graag.