Sociaal domein

Aanleiding
Decentralisatie Jeugd, AWBZ/WMO en participatie

Opdrachtgever
Gemeenten
Wat
Een laagdrempelige, digitale toegang voor burgers, van het sociale domein (0-100 jaar), inclusief een effectieve bereikstrategie.
Middelen
Een geïntegreerd pakket bestaande uit één portal voor het sociale domein, offline communicatiemiddelen met eigen beeldbank
 (0-100 jaar)
Essentie
Geïntegreerde, laagdrempelige, -dynamische- informatievoorziening, versterking eigen kracht en vraaggericht werken.
Doel
De zelfredzaamheid van burgers vergroten door alle relevante informatie over het sociale domein op één plek te ontsluiten; laagdrempelig, toegankelijk en aansluitend bij de belevingswereld van burgers.

Ten gevolge van de drie decentralisaties werken gemeenten aan de herinrichting van het sociale domein. Doel is de zorg en maatschappelijke ondersteuning van burgers dichtbij, laagdrempelig en op maat te organiseren. Burgers worden gestimuleerd en gefaciliteerd vragen in eerste instantie zelf of met hulp van hun omgeving op te lossen. En pas in tweede instantie een beroep te doen op professionele hulp. Gemeenten zijn gebaat met een oplossing voor integrale (zorg, werk & inkomen, jeugd, participatie & vrijwilligerswerk), digitale informatievoorziening voor het sociale domein.

Het inrichten van een 0-100 loket, is gezien de breedte van de doelgroep, best een uitdaging. Daarbij komt dat elke gemeente zijn eigen weg kiest in het uitwerken van de digitale toegang. Hollandsch-Welvaren ontwikkelde een generieke oplossing die in overleg met gemeenten (naam, look & feel) op maat gemaakt kan worden.

Voor Gemeente Waadhoeke hebben we dit platform ontwikkeld:

waadhoeke screen

Heb je vragen over dit project? Neem dan contact op met:

André Janssen

Volgend Project Vorig Project